۱۸:۴۱ - دوشنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
انتخابی تیم اعزامی هفته نخست اردیبهشت برگزار می شود

انتخابی تیم اعزامی هفته نخست اردیبهشت برگزار می شود

رئیس انجمن تکواندو فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی با اشاره به اینکه رقابت های انتخابی تیم دانشجویان اعزامی به یونیورسیاد اوایل اردیبهشت ماه برگزار می شود، گفت: بسیاری از تکواندوکاران تیم ملی ایران، دانشجو هستند و ما از این پتانسیل استفاده می کنیم.
۱۸:۲۴ - دوشنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
۱۷:۰۴ - دوشنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
۱۷:۰۰ - دوشنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
۱۶:۴۶ - دوشنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
۱۶:۴۲ - دوشنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
۱۶:۳۳ - دوشنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
۱۶:۲۷ - دوشنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
۱۶:۰۹ - دوشنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
۱۶:۰۷ - دوشنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
۱۵:۳۶ - دوشنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
۱۵:۲۸ - دوشنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
۱۵:۲۴ - دوشنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
۱۵:۲۲ - دوشنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
۱۵:۰۰ - دوشنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
۹