۱۶:۱۳ - دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
۱۶:۰۸ - دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
۱۵:۵۰ - دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
نیومایر و گرو توریست بودند

نیومایر و گرو توریست بودند

پیشکسوت و سرپرست سابق باشگاه استقلال گفت: الحاجی گرو و مارکوس نیومایر توریست بودند و می‌خواستند ایران را هم تجربه کنند که کردند.
۱۵:۴۵ - دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
۱۵:۴۰ - دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
۱۵:۳۶ - دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
وزارت ورزش جانبداری از شخص خاصی ندارد

وزارت ورزش جانبداری از شخص خاصی ندارد

سرپرست فدراسیون کشتی گفت: وزارت ورزش و جوانان با توجه به اینکه متولی ورزش است تا الان نشان داده که جانبداری خاصی از کسی انجام نداده و در نهایت این اعضای مجمع فدراسیون هستند که رییس آینده را انتخاب خواهند کرد.
۱۵:۳۲ - دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
۱۵:۲۱ - دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
۱۵:۱۷ - دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
۱۵:۱۲ - دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
۱۴:۱۳ - دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
۱۴:۰۰ - دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
۱۳:۵۵ - دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
۱۳:۵۱ - دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
۱۳:۴۷ - دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
۴