۱۱:۲۸ - سه‌شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷
۱۱:۲۴ - سه‌شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷
۱۱:۲۰ - سه‌شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷
۱۱:۱۷ - سه‌شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷
۱۱:۱۳ - سه‌شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷
۰۸:۵۰ - سه‌شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷
۰۸:۲۶ - سه‌شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷
۰۷:۵۵ - سه‌شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷
۰۷:۵۰ - سه‌شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷
کمانداران اواخر بهمن راهی آمریکا می شوند

کمانداران اواخر بهمن راهی آمریکا می شوند

رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان از اعزام 10 تا 12 کماندار به مسابقات آزاد داخل سالن آمریکا خبر داد و گفت: این تیم با حمایت حامی مالی و هزینه شخصی کمانداران انجام می شود و برنامه دریافت روادید از کمانداران در ارمنستان در حال پیگیری است.
۱۹:۱۶ - دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
۱۹:۱۲ - دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
۱۹:۰۹ - دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
۱۷:۵۱ - دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
۱۷:۴۱ - دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
۱۶:۳۲ - دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
۳