۱۳:۲۴ - سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
۱۳:۲۱ - سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
۱۳:۱۶ - سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
۱۳:۱۳ - سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
۱۳:۰۸ - سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
۱۳:۰۵ - سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
۱۲:۴۰ - سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
۱۲:۳۳ - سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
۱۲:۲۸ - سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
۱۲:۱۹ - سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
خواسته هایمان برآورده نشود راهی مسابقات نمی شویم

خواسته هایمان برآورده نشود راهی مسابقات نمی شویم

مشاور امور بانوان فدراسیون فوتبال گفت: از کنفدراسیون فوتبال آسیا درخواست کرده ایم میزبان رقابت های مرحله دوم انتخابی المپیک 2020 توکیو را تغییر دهد زیرا در غیر این صورت و با توجه به شرایط کنونی کشور فلسطین نمی توانیم راهی این رقابت ها شویم.
۱۲:۱۵ - سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
۱۲:۰۹ - سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
۱۲:۰۶ - سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
۱۲:۰۳ - سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
۱۱:۵۴ - سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
۳