تغییرات گسترده در انتظار لیگ قهرمانان آسیا

تغییرات گسترده در انتظار لیگ قهرمانان آسیا

ایران اکونومیست- کنفدراسیون فوتبال آسیا در حال بررسی طرح‌ تغییرات گسترده در لیگ قهرمانان آسیاست؛ از کاهش دوباره تیم‌ها و جوایز گرفته تا کاهش سهمیه کشورها به حداکثر سه سهمیه مستقیم.
۰۹:۵۸ - سه‌شنبه ۲۴ فروردين ۱۴۰۰
۰۸:۲۵ - سه‌شنبه ۲۴ فروردين ۱۴۰۰
۰۸:۲۱ - سه‌شنبه ۲۴ فروردين ۱۴۰۰
۰۸:۱۷ - سه‌شنبه ۲۴ فروردين ۱۴۰۰
۱۰:۵۶ - دوشنبه ۲۳ فروردين ۱۴۰۰
۱۰:۴۴ - دوشنبه ۲۳ فروردين ۱۴۰۰
۰۹:۵۹ - دوشنبه ۲۳ فروردين ۱۴۰۰
۰۹:۵۲ - دوشنبه ۲۳ فروردين ۱۴۰۰
۰۸:۴۶ - دوشنبه ۲۳ فروردين ۱۴۰۰
۰۸:۲۷ - دوشنبه ۲۳ فروردين ۱۴۰۰
۰۸:۲۳ - دوشنبه ۲۳ فروردين ۱۴۰۰
۰۸:۲۰ - دوشنبه ۲۳ فروردين ۱۴۰۰
۰۸:۱۶ - دوشنبه ۲۳ فروردين ۱۴۰۰
۱۶:۵۵ - يکشنبه ۲۲ فروردين ۱۴۰۰
۱۶:۱۳ - يکشنبه ۲۲ فروردين ۱۴۰۰
۲