۰۷:۵۶ - يکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷
۱۷:۰۵ - شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
۱۶:۵۸ - شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
۱۶:۴۱ - شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
۱۶:۳۷ - شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
۱۶:۳۱ - شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
۱۶:۲۸ - شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
۱۶:۱۰ - شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
۱۶:۰۷ - شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
۱۶:۰۳ - شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
۱۵:۴۱ - شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
۱۵:۳۷ - شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
۱۵:۳۱ - شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
۱۵:۲۷ - شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
شمار زنان در ترکیب جدید هیات اجرایی کاهش یافت

شمار زنان در ترکیب جدید هیات اجرایی کاهش یافت

«سیما لیموچی» پس از انتخاب خود به عنوان نایب رییس بانوان کمیته پارالمپیک، درباره کاهش حضور زنان در ترکیب هیات اجرایی این نهاد گفت: در دوره گذشته سه زن در ترکیب هیات اجرایی حضور داشتند که در این دوره به یک نفر کاهش پیدا کرده است.
۱۵:۰۴ - شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
۱۰