۲۰:۴۹ - سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
۲۰:۳۹ - سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
۲۰:۳۱ - سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
۲۰:۲۵ - سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
۲۰:۰۵ - سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
۲۰:۰۲ - سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
۱۹:۵۶ - سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
۱۹:۵۱ - سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
۱۹:۲۵ - سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
۱۹:۲۱ - سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
۱۸:۱۹ - سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
۱۸:۰۸ - سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
۱۸:۰۴ - سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
فغانی: از این تصمیم ناراحت نیستم

فغانی: از این تصمیم ناراحت نیستم

بهترین داور آسیا از انتخاب به عنوان داور پشت دروازه دیدار تیم های پدیده مشهد و سپیدرود رشت ناراحت نیست و گفت: چنانچه قضاوت دیدارهای لیگ دسته دوم هم به من سپرده شود از این مساله ناراحت خواهم شد.
۱۶:۵۰ - سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
۱۶:۴۳ - سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
۱