۱۰:۰۷ - چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷
۰۹:۵۸ - چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷
۰۸:۵۰ - چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷
۱۸:۳۳ - سه‌شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷
۱۵:۱۲ - سه‌شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷
۱۵:۰۷ - سه‌شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷
۱۵:۰۱ - سه‌شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷
۱۴:۵۷ - سه‌شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷
۱۴:۳۹ - سه‌شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷
انتظار رشدهای هیجانی از بازار سرمایه نباید داشت

انتظار رشدهای هیجانی از بازار سرمایه نباید داشت

معاون سازمان بورس و اوراق بهادار پیرامون تاثیر نوسان نرخ ارز بر تحولات بازار سرمایه گفت: روند تولید و فروش شرکت ها قیمت سهام را تعیین می کند؛ اکنون گزارش های میان دوره ای و ماهانه شرکت ها مناسب است، اما نباید انتظار رشدهای هیجانی از بازار داشت.
۱۴:۱۳ - سه‌شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷
۱۳:۳۱ - سه‌شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷
۱۲:۳۴ - سه‌شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷
۱۲:۰۶ - سه‌شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷
۱۱:۳۱ - سه‌شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷
۰۹:۵۲ - سه‌شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷
۸