۱۱:۳۹ - سه‌شنبه ۰۶ فروردين ۱۳۹۸
۱۳:۱۷ - دوشنبه ۰۵ فروردين ۱۳۹۸
۱۲:۵۹ - دوشنبه ۰۵ فروردين ۱۳۹۸
۱۰:۳۱ - دوشنبه ۰۵ فروردين ۱۳۹۸
۱۰:۳۱ - يکشنبه ۰۴ فروردين ۱۳۹۸
چشم‌انداز

چشم‌انداز "بازار سرمایه" در سال ۹۸

با وجود اینکه در تابستان سال ۹۷ یک نقدینگی جدید به بازار سرمایه تزریق شد، اما عمده این نقدینگی بدون اینکه استفاده مناسب از ان صورت بگیرد یا در پاییز سال ۹۷ از بازار خارج شدند و یا به نوعی زمین‌گیر شدند. یعنی شاید کمتر از یک درصد این نقدینگی جذب تامین مالی شرکت‌ها شد
۰۱:۲۴ - يکشنبه ۰۴ فروردين ۱۳۹۸
۱۳:۲۱ - پنجشنبه ۰۱ فروردين ۱۳۹۸
۱۱:۵۳ - پنجشنبه ۰۱ فروردين ۱۳۹۸
۱۱:۱۳ - پنجشنبه ۰۱ فروردين ۱۳۹۸
۱۰:۲۱ - پنجشنبه ۰۱ فروردين ۱۳۹۸
۱۵:۱۷ - سه‌شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
۱۲:۵۰ - سه‌شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
۱۲:۱۹ - سه‌شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
۱۲:۰۸ - سه‌شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
۱۱:۴۶ - سه‌شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
۱۰