۱۳:۲۹ - يکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷
۱۳:۲۰ - يکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷
۱۳:۱۳ - يکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷
معمای ۱۲میلیارد دلاری آمار قاچاق

معمای ۱۲میلیارد دلاری آمار قاچاق

گزارش رسمی کمیسیون صنایع مجلس، آمار سایت رسمی گمرکات جهانی مبنی بر رقم ۲۲میلیاردی قاچاق به ایران را تایید می‌کند اما دولت می‌گوید این رقم ۱۲میلیارد دلار است.
۱۳:۱۰ - يکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷
۱۳:۰۸ - يکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷
۱۲:۵۴ - يکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷
۱۲:۵۲ - يکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷
۱۲:۵۱ - يکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷
۱۲:۰۳ - يکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷
۱۲:۰۰ - يکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷
۱۱:۵۷ - يکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷
۱۱:۵۵ - يکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷
۱۱:۵۳ - يکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷
۱۱:۱۵ - يکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷
۱۱:۱۲ - يکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷
۹