۱۵:۵۷ - چهارشنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۸
وضعیت آب و هوا طی روزهای آینده

وضعیت آب و هوا طی روزهای آینده

رئیس اداره پیش بینی و تحقیقات اداره کل هواشناسی کشور گفت: طی روزهای آتی بارش باران گاهی رگبار و رعدوبرق را به همراه خواهیم داشت.
۱۵:۵۱ - چهارشنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۸
۱۴:۱۹ - چهارشنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۸
۱۴:۱۷ - چهارشنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۸
۱۴:۰۵ - چهارشنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۸
۱۴:۰۰ - چهارشنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۸
۱۳:۵۹ - چهارشنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۸
۱۳:۵۸ - چهارشنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۸
۱۳:۵۲ - چهارشنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۸
۱۳:۴۸ - چهارشنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۸
۱۳:۴۶ - چهارشنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۸
۱۳:۲۳ - چهارشنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۸
۱۳:۱۹ - چهارشنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۸
۱۳:۱۷ - چهارشنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۸
۱۲:۳۸ - چهارشنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۸
۸