۱۲:۱۳ - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
۱۲:۱۲ - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
۱۲:۱۰ - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
۱۲:۰۹ - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
۱۲:۰۳ - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
۱۲:۰۳ - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
۱۲:۰۱ - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
۱۱:۵۸ - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
۱۱:۵۷ - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
همکاری های نظامی و دفاعی ایران و جمهوری آذربایجان توسعه می یابد

همکاری های نظامی و دفاعی ایران و جمهوری آذربایجان توسعه می یابد

رییس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، صبح روز چهارشنبه هنگام ورود به باکو ،با تاکید بر نزدیکی مواضع و همکاری های عمیق ایران و آذربایجان ،اظهار امیدواری کرد که همکاری ها دو کشور در ابعاد نظامی و دفاعی بیش از پیش توسعه یابد.
۱۱:۵۳ - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
۱۱:۵۱ - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
اپراتورهای تلفن همراه موظف شدند جریمه های رانندگی را پیامک کنند

اپراتورهای تلفن همراه موظف شدند جریمه های رانندگی را پیامک کنند

نایب رییس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: با تصویب اعضای این کمیسیون اپراتورهای تلفن همراه در سال آینده موظف شدند حسب اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی، جریمه و تخلفات رانندگان را به صورت پیامکی به آنها اعلام کنند.
۱۱:۴۸ - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
۱۱:۴۶ - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
۱۱:۴۴ - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
۱۱:۰۰ - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
۵