۱۲:۴۳ - شنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۷
۱۲:۴۱ - شنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۷
۱۲:۳۹ - شنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۷
۱۲:۳۷ - شنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۷
۱۲:۳۳ - شنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۷
۱۲:۳۲ - شنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۷
۱۲:۳۱ - شنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۷
۱۲:۲۴ - شنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۷
۱۲:۲۱ - شنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۷
کشف ۱۴ کیلوگرم تریاک در قروه

کشف ۱۴ کیلوگرم تریاک در قروه

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کردستان گفت: در پی طرح عملیاتی مبارزه با مواد مخدر، ۱۴ کیلوگرم تریاک در شهرستان قروه کشف شد.
۱۲:۱۸ - شنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۷
۱۲:۱۲ - شنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۷
۱۲:۰۶ - شنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۷
۱۱:۵۸ - شنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۷
۱۱:۵۷ - شنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۷
۱۱:۵۵ - شنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۷
۳