۱۱:۳۱ - سه‌شنبه ۰۴ تير ۱۳۹۸
۱۱:۲۲ - سه‌شنبه ۰۴ تير ۱۳۹۸
۱۱:۱۹ - سه‌شنبه ۰۴ تير ۱۳۹۸
اقدام مجمع تشخیص در مسکوت گذاشتن FATF درست بود

اقدام مجمع تشخیص در مسکوت گذاشتن FATF درست بود

ایران اکونومیست-عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مسکوت ماندن کنوانسیون‌های مرتبط با FATF در مجمع تشخیص اقدام درستی بود گفت: تمدید تعلیق ایران از لیست سیاه FATF نتیجه ایستادگی مسئولان انقلابی است.
۱۱:۰۷ - سه‌شنبه ۰۴ تير ۱۳۹۸
۱۱:۰۶ - سه‌شنبه ۰۴ تير ۱۳۹۸
۱۰:۵۹ - سه‌شنبه ۰۴ تير ۱۳۹۸
۱۰:۵۸ - سه‌شنبه ۰۴ تير ۱۳۹۸
۱۰:۴۴ - سه‌شنبه ۰۴ تير ۱۳۹۸
۱۰:۴۳ - سه‌شنبه ۰۴ تير ۱۳۹۸
۱۰:۳۸ - سه‌شنبه ۰۴ تير ۱۳۹۸
۱۰:۳۷ - سه‌شنبه ۰۴ تير ۱۳۹۸
۱۰:۲۵ - سه‌شنبه ۰۴ تير ۱۳۹۸
۱۰:۲۴ - سه‌شنبه ۰۴ تير ۱۳۹۸
۱۰:۲۰ - سه‌شنبه ۰۴ تير ۱۳۹۸
۱۰:۱۹ - سه‌شنبه ۰۴ تير ۱۳۹۸
۳