۱۶:۵۳ - جمعه ۳۰ فروردين ۱۳۹۸
۱۶:۳۹ - جمعه ۳۰ فروردين ۱۳۹۸
۱۳:۱۰ - جمعه ۳۰ فروردين ۱۳۹۸
۲۳:۴۳ - پنجشنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۸
۱۷:۲۶ - پنجشنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۸
۱۶:۰۱ - پنجشنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۸
مدیریت حراست نظام بانکی، حافظ حقوق مشتریان و امنیت شبکه بانکی هستند

مدیریت حراست نظام بانکی، حافظ حقوق مشتریان و امنیت شبکه بانکی هستند

حجت اله مهدیان رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون در جلسه هم‌اندیشی کمیته مدیران امور حراست بانک‌های دولتی و بانک‌های مشمول اصل 44 که به میزبانی بانک توسعه تعاون برگزار شد گفت: فعالیت پولی و مالی بانک‌ها بر اساس اعتماد مشتریان استوار است و مدیریت حراست نظام بانکی، حافظ حقوق مشتریان و امنیت شبکه بانکی هستند.
۱۶:۰۰ - پنجشنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۸
۱۴:۴۲ - پنجشنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۸
۱۱:۵۳ - پنجشنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۸
۱۰:۱۶ - پنجشنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۸
۱۹:۰۵ - چهارشنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۸
۱۸:۴۲ - چهارشنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۸
۱۸:۴۰ - چهارشنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۸
۱۸:۳۹ - چهارشنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۸
۱۸:۳۵ - چهارشنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۸
۴