۱۷:۱۲ - يکشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
۱۷:۰۴ - يکشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
۱۵:۰۷ - يکشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
۱۴:۵۴ - يکشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
۱۴:۵۱ - يکشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
۱۴:۲۸ - يکشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
۱۳:۵۸ - يکشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
۱۳:۴۱ - يکشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
۱۳:۰۸ - يکشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
کلاهبرداری کارت به کارت ۴۰ درصد کاهش یافت

کلاهبرداری کارت به کارت ۴۰ درصد کاهش یافت

طبق گزارش پلیس آگاهی ناجا در نتیجه اجرای طرح مسدودسازی سیم کارت‌های بدون هویت و مقابله با کلاهبرداری کارت به کارت، بالغ بر ۴۰ درصد از میزان کلاهبرداری کارت به کارت کاهش یافت.
۱۲:۳۲ - يکشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
۱۱:۲۷ - يکشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
۱۱:۱۱ - يکشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
۱۰:۳۸ - يکشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
۰۹:۳۵ - يکشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
۰۹:۱۰ - يکشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
۱۰