کاهش ۱۳ درصدی مرگ زودرس در ایران

کاهش ۱۳ درصدی مرگ زودرس در ایران

عضو شبکه ملی پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر کشور گفت: آمار مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی و عروقی ایران در مقایسه با دنیا بالاتر است.
۱۰:۰۶ - شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷
۱۰:۰۳ - شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷
۱۵:۴۳ - پنجشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۷
۱۵:۱۲ - پنجشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۷
۱۵:۵۶ - چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷
۱۵:۴۶ - چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷
۱۳:۱۹ - چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷
۱۳:۱۷ - چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷
۱۳:۱۵ - چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷
۱۳:۰۹ - چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷
۱۳:۰۷ - چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷
۱۰:۴۵ - چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷
۱۰:۳۸ - چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷
۱۰:۳۵ - چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷
۱۰:۳۲ - چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷
۸