۱۱:۲۴ - دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
۱۱:۲۲ - دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
۱۱:۲۱ - دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
۱۱:۱۹ - دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
۱۱:۱۸ - دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
۱۰:۲۸ - دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
۱۰:۱۹ - دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
۱۰:۱۸ - دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
۱۰:۱۶ - دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
بارداری بالای 35 سال، 19 درصد افزایش یافته است

بارداری بالای 35 سال، 19 درصد افزایش یافته است

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: هرچند سن مناسب بارداری قبل از 35 سال تشخیص داده‌ شده است، اما بارداری بعد از این سن هیچ منعی ندارد و تنها نیازمند مراقبت‌های ویژه ‌تری است که با تقویت و ارائه خدمات ویژه امروزه بارداری در این گروه سنی تا 19 درصد افزایش ‌یافته است.
۲۰:۱۵ - يکشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷
ابتلا به عفونت HIV در 5 سال اخیر بین زنان افزایش یافته است

ابتلا به عفونت HIV در 5 سال اخیر بین زنان افزایش یافته است

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت گفت: موارد ابتلا به عفونت HIV در 5 سال اخیر بین زنان و انتقال این عفونت از طریق تماس جنسی افزایش یافته است. همچنین موارد ابتلا به HIV در بین جوانان نیز اندکی افزایش داشته و همه این موارد موجب نگرانی های بیشتر شده است.
۲۰:۱۳ - يکشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷
۱۵:۵۹ - يکشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷
۱۵:۱۹ - يکشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷
۱۴:۴۹ - يکشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷
۱۴:۴۷ - يکشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷
۴