پلمب مطب؛ راهی برای اخذ مالیات از پزشکان

پلمب مطب؛ راهی برای اخذ مالیات از پزشکان

مجلس طرحی را برای الزام پزشکان به نصب دستگاه کارتخوان در مطب‌هایشان تصویب کرده است که فقط در صورت نظارت دقیق مأموران سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه‌های نظارتی امکان تحقق دارد. در این راستا دادستانی ایلام نخستین گام را در راستای اجرای این قانون برداشته و دستور پلمب مراکز پزشکی و درمانی فاقد دستگاه‌های کارتخوان را داده است.
۱۷:۲۵ - يکشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
۱۶:۱۹ - يکشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
احساس مسوولیت حلقه گمشده نظام درمان

احساس مسوولیت حلقه گمشده نظام درمان

اخلاق پزشکی از دیر باز یکی از اجزاء علم طب محسوب می شده است و عالمان طب در کنار پرداختن به مسائل پزشکی و توصیه های دارویی، توصیه های اخلاقی نیز داشته اند اما متأسفانه پیشرفت های علمی در قرن اخیر و توجه به علم صرف، پیامدهای نامطلوبی را ایجاد نمود.
۱۵:۵۸ - يکشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
۱۵:۳۷ - يکشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
۱۵:۳۶ - يکشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
۱۵:۳۵ - يکشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
۱۵:۳۳ - يکشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
۱۵:۰۸ - يکشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
۱۴:۴۲ - يکشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
۱۲:۵۴ - يکشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
۱۲:۴۵ - يکشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
دور زدن قوانین محیط زیستی با جابجایی کارخانه قند از مشهد به مهاباد

دور زدن قوانین محیط زیستی با جابجایی کارخانه قند از مشهد به مهاباد

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه قوانین و مقررات برای حفظ محیط زیست زیاد است اما اجرا نمیشود، جابجایی کارخانه قند از مشهد به مهاباد را یکی از مصادیق دور زدن قانون «ممنوعیت خروج ریشه چغندرقند» از حوضه آبخیز دریاچه ارومیه عنوان کرد.
۱۲:۴۴ - يکشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
۱۲:۰۹ - يکشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
۱۲:۰۸ - يکشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
۱۱:۲۶ - يکشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
۴