۱۱:۴۲ - سه‌شنبه ۲۷ فروردين ۱۳۹۸
۱۱:۴۲ - سه‌شنبه ۲۷ فروردين ۱۳۹۸
۱۱:۳۰ - سه‌شنبه ۲۷ فروردين ۱۳۹۸
۱۱:۰۱ - سه‌شنبه ۲۷ فروردين ۱۳۹۸
۱۰:۳۱ - سه‌شنبه ۲۷ فروردين ۱۳۹۸
۰۹:۴۱ - سه‌شنبه ۲۷ فروردين ۱۳۹۸
۱۵:۱۲ - دوشنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
۱۴:۳۵ - دوشنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
۱۳:۳۹ - دوشنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
۱۲:۱۸ - دوشنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
۱۰:۴۱ - دوشنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
۱۰:۳۸ - دوشنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
قدرت عضلانی؛ کلید طول عمر

قدرت عضلانی؛ کلید طول عمر

مطالعات محققان برزیلی برای اولین بار نشان می‌دهد قدرت عضلانی با طول عمر رابطه مستقیم دارد و افرادی که قدرت عضلانی بهتری دارند، بیشتر عمر می‌کنند.
۱۰:۳۰ - دوشنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
۰۹:۴۴ - دوشنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
۰۹:۴۱ - دوشنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
۳