۱۰:۲۰ - سه‌شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۷
۱۰:۱۸ - سه‌شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۷
۱۰:۱۶ - سه‌شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۷
۱۰:۱۵ - سه‌شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۷
۱۵:۰۳ - دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
۱۴:۵۷ - دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
۱۴:۵۲ - دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
۱۳:۰۷ - دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
۱۲:۵۵ - دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
۱۲:۵۰ - دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
بخور، خشکی چشم را برطرف می کند

بخور، خشکی چشم را برطرف می کند

استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: خشکی چشم شایعترین عارضه چشمی در فصل سرما است که برای پیشگیری و درمان آن می توان از روش بخور دادن با آب ساده در منزل یا محل کار استفاده کرد.
۱۱:۵۷ - دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
۱۱:۳۸ - دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
۱۱:۳۶ - دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
۱۱:۳۴ - دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
۱۱:۲۶ - دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
۳