۱۱:۴۲ - سه‌شنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
۱۱:۳۳ - سه‌شنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
۱۱:۰۴ - سه‌شنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
۱۱:۰۳ - سه‌شنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
۱۰:۵۰ - سه‌شنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
۱۰:۲۲ - سه‌شنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
۱۰:۲۰ - سه‌شنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
۰۹:۳۴ - سه‌شنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
۱۵:۵۴ - دوشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸
۱۵:۴۸ - دوشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸
۱۴:۵۸ - دوشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸
۱۴:۳۰ - دوشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸
60 درصد ملزومات پزشکی در کشور تولید می شود

60 درصد ملزومات پزشکی در کشور تولید می شود

رئیس اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 60 درصد محصولات و ملزومات مورد نیاز پزشکی تولید داخل است و 40 درصد تجهیزات حوزه های مختلف دندانپزشکی و آزمایشگاهی وارداتی است.
۱۴:۲۸ - دوشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸
۱۴:۲۶ - دوشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸
۱۴:۰۷ - دوشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸
۱۱