۰۹:۳۳ - دوشنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۸
۰۹:۳۲ - دوشنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۸
۰۹:۳۱ - دوشنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۸
۰۹:۳۰ - دوشنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۸
۱۵:۳۲ - يکشنبه ۱۸ فروردين ۱۳۹۸
کودکان اهواز راهی بیمارستان شدند

کودکان اهواز راهی بیمارستان شدند

تعدادی از کودکان اهوازی به دلیل کیفیت پایین آب شرب راهی بیمارستان ابوذر شدند این در حالی است که دانشگاه علوم پزشکی اهواز اعلام کرد که این موضوع صحت ندارد.
۱۴:۵۸ - يکشنبه ۱۸ فروردين ۱۳۹۸
۱۴:۴۹ - يکشنبه ۱۸ فروردين ۱۳۹۸
۱۴:۴۷ - يکشنبه ۱۸ فروردين ۱۳۹۸
۱۴:۴۶ - يکشنبه ۱۸ فروردين ۱۳۹۸
۱۴:۴۱ - يکشنبه ۱۸ فروردين ۱۳۹۸
۱۳:۴۳ - يکشنبه ۱۸ فروردين ۱۳۹۸
۱۳:۴۱ - يکشنبه ۱۸ فروردين ۱۳۹۸
۱۳:۳۹ - يکشنبه ۱۸ فروردين ۱۳۹۸
۱۳:۰۹ - يکشنبه ۱۸ فروردين ۱۳۹۸
۱۳:۰۸ - يکشنبه ۱۸ فروردين ۱۳۹۸
۱۰