استفاده از نمک دریا عوارض نامطلوبی دارد

استفاده از نمک دریا عوارض نامطلوبی دارد

کارشناس تغذیه و رژیم درمانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان کهگیلویه گفت: آب دریاچه ها، رودها و دریاها در اثر ریختن زباله ها، مواد شیمیایی کشاورزی و نشت نفت، در معرض انواع آلودگی ها قرار گرفته اند.
۱۷:۳۱ - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
اقامت یک شب بیماران در ICU هزار دلار هزینه دارد

اقامت یک شب بیماران در ICU هزار دلار هزینه دارد

سرپرست وزارت بهداشت گفت: در این دوره بر پیشگیری و بهداشت تمرکز داریم زیرا هم موثرتر و هم ارزانتر است، هزینه دوره شیمی درمانی یک بیمار به اندازه واکسیناسیون یک روستاست و اقامت یک شب بیمار در بخش ICU در ارزانترین کشورها هزار دلار (بیش از 10 میلیون تومان) هزینه دارد.
۱۵:۲۱ - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
۱۵:۰۸ - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
۱۵:۰۵ - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
۱۵:۰۱ - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
۱۴:۵۸ - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
۱۴:۰۳ - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
۱۴:۰۱ - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
۱۳:۵۶ - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
۱۳:۵۲ - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
۱۳:۴۷ - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
۱۰:۳۴ - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
۱۰:۲۹ - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
۱۰:۲۴ - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
۱