۱۲:۵۶ - شنبه ۲۴ فروردين ۱۳۹۸
۱۲:۳۱ - شنبه ۲۴ فروردين ۱۳۹۸
۱۲:۲۵ - شنبه ۲۴ فروردين ۱۳۹۸
۱۱:۵۷ - شنبه ۲۴ فروردين ۱۳۹۸
۱۱:۵۵ - شنبه ۲۴ فروردين ۱۳۹۸
۱۱:۴۱ - شنبه ۲۴ فروردين ۱۳۹۸
۱۱:۲۴ - شنبه ۲۴ فروردين ۱۳۹۸
تمدید فراخوان حمایت از رساله‌های دکتری

تمدید فراخوان حمایت از رساله‌های دکتری

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (INSF) اعلام کرده است با توجه به درخواست‌های مکرر دانشجویان مبنی بر تمدید زمان فراخوان؛ و بر اساس تصمیم کمیته سیاستگذاری حمایت از رساله‌های دکتری، مهلت ارسال و تکمیل مدارک متقاضیان تا پایان ساعت کاری روز شنبه مورخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸ تمدید شد.
۱۱:۲۱ - شنبه ۲۴ فروردين ۱۳۹۸
۱۱:۰۸ - شنبه ۲۴ فروردين ۱۳۹۸
۱۱:۰۲ - شنبه ۲۴ فروردين ۱۳۹۸
۰۹:۴۳ - شنبه ۲۴ فروردين ۱۳۹۸
۰۹:۳۹ - شنبه ۲۴ فروردين ۱۳۹۸
۰۹:۳۶ - شنبه ۲۴ فروردين ۱۳۹۸
۰۸:۱۶ - شنبه ۲۴ فروردين ۱۳۹۸
۱۴:۰۲ - جمعه ۲۳ فروردين ۱۳۹۸
۶