۱۱:۳۳ - دوشنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
۰۹:۳۹ - دوشنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
۰۹:۳۵ - دوشنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
قیمت‌های فعلی اینترنت تا کجا دوام می‌آورد؟

قیمت‌های فعلی اینترنت تا کجا دوام می‌آورد؟

مسؤولان ارتباطی ایران در حالی از تلاش برای ثبات قیمت‌های اینترنتی صحبت می‌کنند که ارائه‌دهندگان اینترنت ثابت می‌گویند با همین قیمت‌ها هم دچار مشکل هستند و توسعه‌نیافتگی خود را به‌دلیل دامپینگ اپراتورهای سیار می‌دانند.
۰۸:۲۶ - دوشنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
۱۸:۳۵ - يکشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
۱۸:۳۰ - يکشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
۱۵:۵۴ - يکشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
۱۵:۳۳ - يکشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
۱۵:۰۶ - يکشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
۱۲:۴۶ - يکشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
۱۲:۴۳ - يکشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
۱۲:۱۵ - يکشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
۱۲:۱۲ - يکشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
۱۲:۱۰ - يکشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
۱۱:۲۳ - يکشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
۴