۱۸:۲۳ - دوشنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
۱۸:۰۶ - دوشنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
قیمت اینترنت ایران، ارزان‌تر از میانگین جهانی

قیمت اینترنت ایران، ارزان‌تر از میانگین جهانی

مسؤولان ارتباطی ایران در حالی از تلاش برای ثبات قیمت‌های اینترنتی صحبت می‌کنند که ارائه‌دهندگان اینترنت ثابت می‌گویند با همین قیمت‌ها هم دچار مشکل هستند و توسعه‌نیافتگی خود را به‌دلیل دامپینگ اپراتورهای سیار می‌دانند.
۱۸:۰۵ - دوشنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
۱۸:۰۳ - دوشنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
۱۷:۵۱ - دوشنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
۱۶:۵۳ - دوشنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
۱۶:۱۵ - دوشنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
۱۴:۰۶ - دوشنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
۱۳:۴۳ - دوشنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
۱۳:۴۱ - دوشنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
۱۳:۳۸ - دوشنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
۱۲:۰۸ - دوشنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
۱۲:۰۶ - دوشنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
۱۱:۵۴ - دوشنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
۱۱:۵۳ - دوشنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
۳