سفر مجازی به رقه پایتخت خلافت خودخوانده‌ی داعش
هر روز تصاویر و ویدئوهای بسیاری از موج خشونت تروریست‌ها در مناطق تحت کنترل این گروه منتشر می‌شود. با ما همراه باشید تا تصاویری از زندگی در شهر جنگ‌زده رقه را ببنیم.

ساکنان رقه همانند دیگر مناطق تحت تصرف داعش اجازه خروج از مناطق خویش را ندارند، مگر بدلیل موجه، چون داعش تاکید می‌کند، 

ساکنان سرزمین اسلام جز در موارد ضروری مانند بیماری‌های خاص نباید از آن خارج و به سرزمین کفر بروند. مصادره تمام اموال افرادی که شهر را از بیم داعش ترک کرده‌اند، کمترین مجازات این گروه برای کسانی است که بتوانند زنده از این شهر بگریزند. مردم رقه هر روز شاهد گردن زدن، به صلیب کشیدن و انواع کشتارهای بیرحمانه همشهریان خود هستند. کسانی که زمانی در خانه‌های خود زندگی آسوده‌ای داشتند، اینک باید میان خرابه‌های رقه گذران زندگی کنند. داعش نظارت دقیق و مستمری بر مناطق تحت سیطره خود دارد و «حسبه» یا پلیس داعش مهمترین و اصلی‌ترین ابزار برای اعمال این نظارت و کنترل است که کوچکترین شفقت و گذشتی در قبال متخلفان ندارد و بدون استثنا همه امور اهالی از خصوصی‌ترین تا عمومی‌ترین آنها را با موشکافی بسیار زیر نظر دارد.  پلیس داعش همیشه در خیابان‌های رقه در حال گشت‌زنی است و به دنبال طعمه می گردد. ساکنان رقه همیشه با ترس مجازات از جانب تروریست‌های داعش گذران زندگی می‌کنند.

سفر مجازی به رقه پایتخت خلافت خودخوانده‌ی داعش

سفر مجازی به رقه پایتخت خلافت خودخوانده‌ی داعش

سفر مجازی به رقه پایتخت خلافت خودخوانده‌ی داعش

سفر مجازی به رقه پایتخت خلافت خودخوانده‌ی داعش

سفر مجازی به رقه پایتخت خلافت خودخوانده‌ی داعش

سفر مجازی به رقه پایتخت خلافت خودخوانده‌ی داعش

سفر مجازی به رقه پایتخت خلافت خودخوانده‌ی داعش

سفر مجازی به رقه پایتخت خلافت خودخوانده‌ی داعش

سفر مجازی به رقه پایتخت خلافت خودخوانده‌ی داعش

سفر مجازی به رقه پایتخت خلافت خودخوانده‌ی داعش

سفر مجازی به رقه پایتخت خلافت خودخوانده‌ی داعش

سفر مجازی به رقه پایتخت خلافت خودخوانده‌ی داعش

سفر مجازی به رقه پایتخت خلافت خودخوانده‌ی داعش

سفر مجازی به رقه پایتخت خلافت خودخوانده‌ی داعش

سفر مجازی به رقه پایتخت خلافت خودخوانده‌ی داعش

سفر مجازی به رقه پایتخت خلافت خودخوانده‌ی داعش

سفر مجازی به رقه پایتخت خلافت خودخوانده‌ی داعش

سفر مجازی به رقه پایتخت خلافت خودخوانده‌ی داعش

سفر مجازی به رقه پایتخت خلافت خودخوانده‌ی داعش

سفر مجازی به رقه پایتخت خلافت خودخوانده‌ی داعش

سفر مجازی به رقه پایتخت خلافت خودخوانده‌ی داعش

سفر مجازی به رقه پایتخت خلافت خودخوانده‌ی داعش

سفر مجازی به رقه پایتخت خلافت خودخوانده‌ی داعش

سفر مجازی به رقه پایتخت خلافت خودخوانده‌ی داعش

سفر مجازی به رقه پایتخت خلافت خودخوانده‌ی داعش

سفر مجازی به رقه پایتخت خلافت خودخوانده‌ی داعش

سفر مجازی به رقه پایتخت خلافت خودخوانده‌ی داعش

سفر مجازی به رقه پایتخت خلافت خودخوانده‌ی داعش

سفر مجازی به رقه پایتخت خلافت خودخوانده‌ی داعش

سفر مجازی به رقه پایتخت خلافت خودخوانده‌ی داعش

سفر مجازی به رقه پایتخت خلافت خودخوانده‌ی داعش

بیشتر ببینید: