مشاغل ایرانیان زمان قاجار
او در سال ۱۸۷۰ میلادی بار دیگر به ایران بازگشت و در تبریز ساکن و سپس به دستگاه ولیعهد مظفرالدین میرزا راه یافت و از او لقب «خانى» گرفت؛ وی بعد از آن به تهران آمد و در خیابان علاءالدوله (فردوسى) کنار در شرقى میدان مشق یک عکاسخانه دایر کرد.

سوروگین در این زمان از عکاسان نزدیک به ناصر الدین شاه محسوب می شد و گفته می شود که شاه قاجار علاقه‌ی زیادی به عکس‌های دربار و پرتره وی داشت.

بیشتر عکس‌های گرفته‌شده آنتوان خان متعلق به سال‌های ۱۲۴۹ تا ۱۳۰۹ شمسی است. گفته می شود که در دوران مشروطه، آنتوان خان به جمع مشروطه خواهان پیوست و به همین خاطر محمدعلی شاه قاجار دستور داد بمبی را در خانه کنار عکاسخانه‌ی وی منفجر کنند؛ بر اثر این حادثه یکی از بزرگ‌ترین گنجینه‌های عکاسی دوران قاجار از بین رفت.

همچنین در دوران رضا شاه پهلوی دو هزار نگاتیو شیشه‌اى پرارزش سوروگین توقیف شد که تا سال‌ها بعد در دست خاندان پهلوی بود.

عکس‌های این عکاس ایرانی اکنون در «گالری هنر فریر» واشنگتن، موزه‌ی ملى نژادشناسى شهر لیدن و موزه عكس آمستردام هلند نگهداری می‌شود.




شکارچی و فروشنده دوره‌گرد پرنده

مشاغل ایرانیان زمان قاجار

بستنی فروشی و مشتریانش




اجرا کنندگان نمایش خیابانی

مشاغل ایرانیان زمان قاجار

 
عکس یادگاری با شکارهای یک شکارچی

مشاغل ایرانیان زمان قاجار
 
پزشکان و پرستاران در یک بیمارستان

مشاغل ایرانیان زمان قاجار 
 
راسته پارچه فروشان در بازار تهران

 
 
شبان در لباس شبانی

 مشاغل ایرانیان زمان قاجار
 
نقاره‌خوانان دوره گرد

 مشاغل ایرانیان زمان قاجار
 
حلاج دوره گرد

 مشاغل ایرانیان زمان قاجار
 
گرداننده شهرفرنگ در خیابان‌های تهران

مشاغل ایرانیان زمان قاجار 
 
خواروبار فروشی در بازار

مشاغل ایرانیان زمان قاجار 
 
درشکه چی در میدان مشق

 مشاغل ایرانیان زمان قاجار
 
فروشنده دوره گرد

مشاغل ایرانیان زمان قاجار

مشاغل ایرانیان زمان قاجار
 
 
فروشندگان گوشت و سبزی در بازار

 مشاغل ایرانیان زمان قاجار
 
مرد دلاک 

مشاغل ایرانیان زمان قاجار 
 
نانوائی و خوار و بار فروشی

 مشاغل ایرانیان زمان قاجار
 
کسبه و مشتریان در بازار اصفهان

مشاغل ایرانیان زمان قاجار 
 
پارچه و خوار و بار فروشی در مسجد سپهسالار تهران

مشاغل ایرانیان زمان قاجار