واکنش مقتدی صدر به تأیید حکم اعدام شیخ نمر
به نقل از العهد، «مقتدی صدر» رئیس جریان صدر عراق به تأیید حکم اعدام شیخ نمر رهبر شیعیان عربستان واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، وی ضمن خطرناک خواندن تأیید این حکم، خواستار لغو هرچه سریعتر آن شد.

وی در این ارتباط با بیان اینکه مقامات سعودی نباید با شخصیت های برجسته دینی برخورد غیر قابل قبولی داشته باشند، گفت: اعدام شیخ نمر پیامدهای وخیمی برای سعودیها خواهد داشت.

دادگاه استیناف آل سعود در اوایل هفته جاری حکم اعدام شیخ نمر رهبر شیعیان عربستان را تأیید کرد.