فتح الله بی نیاز درگذشت
این چهره پیشکسوت حوزه ادبیات روز یکشنبه 12 مهر ماه از دنیا رفت. یکی از کارکنان بخش پذیرش بیمارستان فیروزگر با تایید این خبر، علت درگذشت بی نیاز را ایست قلبی عنوان کرد.
 
او متولد 1327 مسجد سلیمان و دانش آموخته رشته برق از دانشگاه صنعتی شریف بود. از بی‌نیاز تا به حال ۱۵ رمان و 7 مجموعه داستان کوتاه و 8 کتاب در حوزه نقد و نظریه ادبی ‏منتشر شده است. 

مکانی به وسعت هیچ (رمان)، حلقه نفوذناپذیر گرگ‌های خاکستری (رمان)، می‌روم که بمیرم (مجموعه داستان)، ستیزه‌جوی دلتنگ (رمان)، 
گل‌سرخ، ای تناقض ناب (داستان بلند)، نوعی خصومت (مجموعه داستان)، بعد از مرگ هنوز می میرم (رمان) و .....از جمله آثار وی بوده‌ است.