تصاویری هنرمندانه از زیبایی های تهران در شب


بزرگراه طبقاتی صدر – پل قیطریه


بزرگراه طبقاتی صدر – ورودی تونل نیایشدریاچه چیتگرپل کابلی دسترسی به برج میلادپل کابلی دسترسی به برج میلاد – شهرک‌غربتقاطع چند سطحی بزرگراه محمدعلی جناح با بزرگراه شیخ فضل الله نوریپل کابلی جوادیه – محله راه‌آهنمیدان چند سطحی محلاتی – بزرگراه امام علی