قائم مقام وزیر تعاون:
نرخ مشارکت اقتصادی زنان دانش آموخته 30 درصد است
ابوالحسن فیروزآبادی عصر دوشنبه در مراسم نخستین جشنواره ایده های برتر کارآفرینی زنان که در محل سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برگزار شد، افزود: نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران طی 5 تا 6 سال گذشته حدود یک درصد کاهش یافته است.
 
وی اظهار داشت: نرخ مشارکت اقتصادی زنان در جهان حدود 50 درصد است که این موضوع نشان می دهد باید تلاشهای بیشتری برای حضور زنان در بازار کار ایران صورت گیرد.
 
وی گفت: کارآفرینی مبتنی بر نوآوری می تواند اقتصاد کشورها را توسعه دهد و اقتصاد روبه رشد مبتنی بر این موضوع است.
 
این مقام مسئول تصریح کرد: یکی از دغدغه های دولت توسعه مهارت در میان زنان است و به همین سبب سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در این راستا گامهای ارزشمندی برداشته است.
 
به گفته قائم مقام وزیر کار، با توسعه فناوری، نیروی کار از حوزه های اشتغال خارج خواهد شد که باید به دنبال بازارهای جدید کار برای بکارگیری نیروی انسانی بود.
 
وی تاکید کرد: زیرساختهای کارآفرینی در ایران شکل نگرفته که نیاز به کار بیشتر در این زمینه است. در تکمیل زنجیره ایده تا فروش محصول نقاط خالی بسیار وجود دارد که باید برای پر کردن این نقاط تلاش بیشتری از سوی دستگاههای مسئول صورت گیرد.