وحشتناک ترین گودال جهان/تصاویر
این گودال در کوههای قفقاز واقع است. این غار سنگی آهکی دارای 2191 متر عمق و 13 کیلومتر و 432 متر طول است.وحشتناک ترین گودال جهان

وحشتناک ترین گودال جهان

وحشتناک ترین گودال جهان

وحشتناک ترین گودال جهان

وحشتناک ترین گودال جهان

وحشتناک ترین گودال جهان

وحشتناک ترین گودال جهان

وحشتناک ترین گودال جهان

وحشتناک ترین گودال جهان

وحشتناک ترین گودال جهان

وحشتناک ترین گودال جهان