قصر سلطنتی استکهلم + تصاویر
بخش اعظم پذیرایی از میهمانان رسمی خانواده سلطنتی سوئد در  قصر سلطنتی استکهلم صورت می پذیرد.دفتر کار روزانه پادشاه و دیگر کارمندان دربار سلطنتی نیز در همین  قصر قرار دارد این قصر یکی از معظم ترین و پر رفت وآمد ترین قصرهای سلطنتی اروپا بشمار می رود.

قصر سلطنتی استکهلم دارای هفت طبقه و بیش از 600 اتاق است.در این قصر سه موزه پادشاهی وجود دارد که بازدید از آن و نیز بخشی از کاخ سلطنتی برای عموم مردم آزاد است.

بیشتر ببینید: