ایران اکونومیست گزارش می دهد:
خودنمایی تاپیکو در آستانه سه اتفاق جدید
به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست، هر سهم شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین در حالی با قیمتی بیش از 540 تومان در بازار بورس امروز معامله می شود که ارزش خالص دارایی های هر سهم (NAV) آن در حدود 520 تومان می باشد.

چنانچه ارزش ذاتی هر سهم شرکت های سرمایه گذاری را معادل 80 درصد ارزش خالص دارایی های هر سهم (NAV) فرض کنیم، ارزش ذاتی هر سهم "تاپیکو" در حدود 416 تومان می شود.
با توجه به این موضوع که اکثر شرکت های تابعه "تاپیکو" در گزارش های شش ماهه اول امسال تعدیل مثبت اعلام نموده اند، احتمال تعدیل مثبت 10 الی 15 درصدی این شرکت دور از ذهن نخواهد بود.

گفتنی است این شرکت عایدی هر سهم خود را برای سال مالی منتهی به 93.2.31 مبلغ 93 تومان و 8 ریال برآورد نموده است که طبق آخرین گزارش شرکت، در سه ماهه اول سال مالی فوق توانسته 37 درصد آن را پوشش دهد.


برخی مطالب از انجام افزایش سرمایه ای دستکم 20 درصدی در این شرکت حکایت دارد که در آینده ای نه چندان دور انجام خواهد شد.

در عین حال سرمایه گذاری صبا تامین بنا دارد دو درصد از کل سهام تاپیکو را به قیمت روز بزودی در بازار سهام آگهی و روی میز فروش ببرد.

گفتنی است بازدهی این شرکت از ابتدای سال جاری در حدود 52 درصد و امروز نسبت قیمت بر ارزش خالص هر سهم آن 1.06 مرتبه می باشد.