برای پنجمین سال پیاپی هسته گزینش بانک ملت، هسته گزینش برتر شبکه بانکی کشور شد

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک ملت، این بازرسی، هسته ها را از ابعاد مختلف در حدود52 بند، از جمله رعایت دستورالعمل ها، ضوابط، قانون،آیین نامه، شیوه های تحقیق، مصاحبه و... مورد ارزیابی قرار می دهد که هسته گزینش بانک ملت در تمامی محورها موفق به کسب نمره کامل شده است.
بر اساس این گزارش، هیات مرکزی گزینش بانک ها همزمان با سالروز تشکیل نهاد مقدس گزینش به فرمان حضرت امام خمینی(ره)، در جلسه ای با حضور دکتر نجارزاده معاون بانک مرکزی و دبیر هیات مرکزی گزینش بانک ها، صالحی مدیر دبیرخانه هیات مرکزی گزینش بانک ها و مدیران هسته های گزینش شبکه بانکی، با اهدای تندیس و لوح سپاس، از امیرعلی کوشکی مدیر هسته گزینش بانک ملت تجلیل کرد.
کوشکی همچنین به عنوان مدیر برتر گزینش شبکه بانکی از طرف هیات مرکزی گزینش بانک ها به هیات عالی گزینش کشور معرفی شد.
هیات عالی گزینش کشور نیز از هسته های گزینش برتر سراسر کشور از جمله هسته گزینش بانک ملت با حضور دکتر شهبازی نماینده رییس جمهوری و دبیر هیات عالی گزینش، دکتر شمس مشاور دبیرهیات عالی گزینش، خان کرمی مدیر حراست نهاد ریاست جمهوری، صادقی معاون توسعه دبیرخانه هیات عالی گزینش، حجت الاسلام رضایی رییس مرکز آموزش و پژوهش دبیرخانه هیات عالی گزینش و مدیران هسته های گزینش برتر سایر وزارتخانه ها، قدردانی کرد.
امیرعلی کوشکی مدیر هسته گزینش، کسب این موفقیت را نتیجه حمایت مدیران ارشد و همراهی سایر مدیران همچنین اعضای هسته گزینش و کارکنان متعهد گزینش بانک ملت در سراسر کشور و نتیجه تلاش تیمی و انسجام درونی گزینش خواند.
به گفته وی، مزیت رقابتی گزینش بانک ملت، وجود گزینشگران فعال، دلسوز ، خدوم و بااخلاص این بانک است.