نگاهی به عرضه‌های امروز بورس انرژی

نگاهی به عرضه‌های امروز بورس انرژی روز گذشته نیز کالاهای آیزوریسایکل، حلال ۴۰۰، حلال ۴۰۲ و حلال ۴۱۰پالایش نفت اصفهان، آیزوفید و حلال ۴۰۴ پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی و ته مانده تصفیه شده برج تقطیر (ATR-۱۴۰) پالایش نفت شازند و حلال ۴۰۲ شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران مورد معامله قرار گرفت.

طی معاملات دیروز بیش از ۲۲ هزار و ۶۵۷ تن انواع فرآورده هیدروکربوری به ارزش بیش از ۲ هزار و ۳۳۲ میلیارد و ۵۵۶ میلیون ریال در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران مورد دادوستد قرار گرفت.

 

سنا