با هدف جلوگیری از خروج ارز؛
بومی سازی غشای سرامیکی برای صنعت آب و فاضلاب

بومی سازی غشای سرامیکی برای صنعت آب و فاضلاب

دکتر نادرقلی ابراهیمی مشاور معاون علمی و فناوری و دبیر کارگروه تخصصی آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری گفت: امروزه استفاده از تکنولوژی‌های غشایی در فرآیندهای مختلف فرآوری مواد در حال افزایش بوده و استفاده از این تکنولوژی در صنعت آب و فاضلاب نیز رو به گسترش است.

وی افزود: غشاهای سرامیکی یکی از انواع غشاهایی است که در سالهای اخیر در زمینه آب و پساب بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است.

ابراهیمی اضافه کرد: این غشاها به دلیل ساختار فیزیکی و اندازه حفرات می‌تواند جایگزین فیلترهای میکرونی باشد. این غشاها دارای مقاومت حرارتی بیشتر و همچنین مقاوم در مقابل خوردگی کارایی بهتری از خود نشان می‌دهند.

دبیر کارگروه تخصصی آب، خشکسالی، فرسایش گفت: تا کنون در کشور غشاهای سرامیکی با استفاده از لایه‌های اکسید آلومینا تولید شده بود که با حمایت ستاد توسعه فناوری آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری و سرمایه گذاری و توان بخش خصوصی، غشاهای سرامیکی سیلیکون کارباید نیز در دستور کار بومی سازی و تولید داخل قرار گرفت تا با جایگزینی با نمونه خارجی، از خروج ارز جلوگیری کند و پس از توسعه توان تولید داخل، حتی می‌توان برای صادرات این محصول نیز برنامه ریزی کرد.

به گفته ابراهیمی، این غشا در به روزرسانی تصفیه خانه شهرک معلم کلایه قزوین به کار خواهد رفت و همزمان خط تولید داخلی آن نیز توسط یکی از شرکت‌های دانش بنیان در حال برنامه ریزی و اجرا است.

وی گفت: تا پایان سال تولید و بومی سازی این غشا سرامیکی سیلیکون کارباید به بهره برداری خواهد رسید.

مهر