مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو:
داروخانه‌ها باید انسولین قلمی را در سامانه سازمان غذا و دارو ثبت کنند

سید حیدر محمدی مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با اشاره به الزام تمام داروخانه‌ها در سراسر کشور به ثبت انسولین قلمی در سامانه تیتک گفت: با اجرای این روش دارو به دست مصرف کنندگان واقعی می‌رسد و از کمبود آن جلوگیری می‌کند.

محمدی اظهار کرد: داروخانه موظف هستند سهمیه انسولین خود را صرفا در سامانه تیتک ثبت کنند و بعد انسولین را به فروش برسانند و با ثبت دارو در سامانه، فروش غیرمنطقی و خارج از چارچوب حذف می‌شود.

وی افزود: در آینده نیز با همکاری داروخانه‌ها عرضه بخش زیادی از دارو‌های گران قیمت که ارزبری بالایی دارند به تدریج بر اساس ثبت در سامانه تیتک صورت خواهد گرفت؛ به این منظور در فاز بعدی دارو‌هایی همچون ریتالین و IVIG نیز با الزام ثبت در سامانه تیتک عرضه می‌شوند.

وی تاکید کرد: در برنامه داریم که سهمیه داروخانه‌هایی که انسولین را در سامانه ثبت نمی‌کنند، قطع شود و در مراحل بعدی سایر اهرم‌های قانونی برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده بکار گرفته شود.

محمدی بیان کرد: برای کنترل بیشتر دارو‌های گران‌قیمت و وارداتی که مشمول ارز دولتی، یارانه یا بیمه می‌شوند، به تدریج همین سازوکار پیاده می‌شود تا ضمن نظارت بیشتر بر عرضه این داروها، از ایجاد کمبود‌های احتمالی جلوگیری شود.

باشگاه خبرنگاران جوان