دانستنی‌های حقوقی؛
حکم جلب سیار چیست؟

جلب انواع مختلفی دارد و به نمونه های گوناگون تقسیم می شود.

جلب از جمله احکامی است که توسط قاضی صادر می‌شود و یکی از انواع آن جلب سیار است.

جلب سیار زمانی صادر می‌شود که متهم علیرغم احضار در زمان مقرر نزد مرجع قضایی مانند بازپرس یا قاضی حاضر نشده باشد که در این صورت به تقاضای شاکی دستور جلب صادر می‌شود.

اما در صورتی که مکان متهم مشخص نباشد و ندانیم که او کجا زندگی میکند جلب به صورت سیار صادر خواهد شد.

از آنجایی که مکان متهم مشخص نیست به جای آنکه به یک کلانتری معین دستور جلب داده شود به کلیه کلانتری‌ها و ضابطان در حوزه قضائی این دستور جلب سیار داده می‌شود.

پس از آنکه دستور جلب سیار به تمام کلانتری‌های حوزه قضائی داده شد آنها موظف هستند هر کجا که متهم را پیدا کردند او را دستگیر کرده و نزد مقام قضایی مربوطه بیاورند.

باشگاه خبرنگاران جوان