ببینید|خاطره نوید محمد زاده وقتی ساعت یک بامداد چهار راه ولیعصر خفت می شود
{$sepehr_media_1299828_700_300}