ویدئو| ورزش صنحگاهی ژینگه در پارک آبیدر سنندج
{$sepehr_media_1274587_800_300}