اطلاعیه شرکت هواپیمایی ماهان

شرکت هواپیمایی ماهانبه استحضار مسافران محترم می رساند:
بنا بر اعلام مراجع رسمی محدودیت پروازهای تهران - استانبول تا ابتدای ماه نوامبر(۱۱آبان) تمدید گردیده و صرفاً مسافران از استانبول به تهران بازگشت خواهند داشت.