اجرای ۱۰ طرح فروش برای بیش از ۲۷۷ هزار دستگاه خودرو

کاهش ارزبری ۸۰ میلیون یورویی با داخلی‌سازی در صنعت خودروکاهش ارزبری ۸۰ میلیون یورویی با داخلی‌سازی در صنعت خودروبه گزارش روز سه‌شنبه وزارت صنعت، تاکنون در مجموع در میزهای ساخت داخل برگزار شده ۱۵۴ پروژه برای ۲۸۲ قطعه با حجم قرارداد چهار هزار و ۷۲۴ میلیارد تومان منعقد شده است.

از این تعداد، ۸۳ پروژه به تولید انبوه رسیده و کاهش ارزبری بر اساس تیراژ یک سال تولید ۳۴۳ میلیون یورو و کاهش ارزبری محقق شده تاکنون ۸۰.۳۸ میلیون یورو است.

تعهدات ایران‌خودرو و سایپا

برپایه این گزارش، تا ۱۷ شهریورماه امسال کل تعهدات شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا معادل ۷۴۷ هزار و ۵۴۰ دستگاه و تعهدات معوق به میزان ۱۰۸ هزار و ۷۴۶ دستگاه بوده است. این ارقام در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب هشت درصد و ۷۵ درصد کاهش داشته است.

تعهدات شرکت ایران خودرو طی این مدت با کاهش هشت درصدی به ۳۶۶ هزار و ۳۰۲ دستگاه رسید و تعهدات معوق آن نیز با افت ۷۹ درصدی هشت هزار و ۹۱۲ دستگاه است.

همچنین اکنون کل تعهدات و تعهدات معوق شرکت سایپا ۳۸۱ هزار و ۲۳۸ دستگاه و ۶۹ هزار و ۸۰۴ دستگاه است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۱۰ و ۷۴ درصد کاهش یافته است.

اجرای ۱۰ طرح فروش برای بیش از ۲۷۷ هزار دستگاه خودرو

گزراش وزرات صنعت می‌افزاید: تاکنون ۱۰ طرح فروش برای ۲۷۷ هزار و ۱۰۰ دستگاه خودرو توسط شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا اجرایی شده است.

در این بین شرکت ایران‌خودرو از مجموع تعهدات ایجاد شده طی دو طرح فروش فوق‌العاده به میزان ۲۹ هزار دستگاه، تاکنون ۲۷ هزار و ۱۳۱ دستگاه خودرو را به مشتریان تحویل و شرکت سایپا نیز از مجموع ۱۰ هزار دستگاه تعهد ایجاد شده در یک مرحله فروش فوق‌العاده هفت هزار و ۱۴۶ دستگاه را تحویل داده است.

ایرنا