مناجاتی: دلالان فوتبال ایران را خالی از استعداد کرده‌اند

مناجاتی: دلالان فوتبال ایران را خالی از استعداد کرده‌اند«مهدی مناجاتی»  در خصوص افزایش مبالغ قرارداد بازیکنان فوتبال اظهار داشت: متاسفانه مبالغی برای قرارداد بازیکنان مطرح می‌شود که باور کردنی نیست و بدون شک مدیران فوتبال و دلالان در این مساله نقش مستقیم دارند.

وی ادامه داد: امیدوارم پول قرارداد بازیکنان حداقل به صورت کامل به خود بازیکنان برسد و دیگران بخش اعظم پول قرارداد بازیکنان را به خود اختصاص ندهند. این مبالغ بیتردید به فوتبال ایران ضربه جدی خواهد زد زیرا فساد ایجاد خواهد کرد. امیدوارم رسانه‌ها به این مساله ورود و افراد ناپاک را از ورزش بیرون کنند.

سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران تصریح کرد: ورزش نیاز به مدیران دلسوز دارد و امیدوارم بار دیگر شاهد بازگشت مدیران فوتبالی به این رشته باشیم. در سالیان گذشته مدیران غیرفوتبالی تا توانستند به این رشته آسیب رساندند و دیگر زمان حضور آنها در فوتبال به پایان رسیده است.

وی خاطر نشان کرد: فوتبال ایران همیشه پر از استعدادهای ناب است باید کشف شوند. در گذشته مربیان ملی با حضور در زمین‌های خاکی استعدادیابی می‌کردیم اما امروز دلالان استعدادها را می‌سوزانند و به دنبال خانواده‌های پولدار می‌روند. امروز برخی مربیان و مدیران به جای توجه به استعدادها به وضعیت مالی پدران و مادران بازیکنان توجه می‌کنند.

مناجاتی اظهار داشت: امیدوارم خانواده فوتبال دست به دست هم دهند و بار دیگر روح پاک ورزش را به فوتبال بازگردانند. رسانه‌ها بیشترین نقش را در پاک کردن روح ورزش دارد زیرا خبرنگاران با قلم‌های خود می‌توانند افراد ناپاک را به مردم و مسوولان معرفی کنند.

سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران گفت: اگر امروز فوتبال ایران اُفت کرده به خاطر معرفی نشدن استعدادها است. امروز فوتبال حرفه‌ایی ایران خالی از ستاره است و برای همین بازیکنان معمولی، مبالغ میلیاردی پول می‌گیرند.

وی تاکید کرد: تنها راه نجات فوتبال ایران کنار رفتن دلالان و آدم‌های ناسالم از این رشته است. مدیران ورزش باید به دنبال استفاده از مدیران فوتبالی در راس این رشته باشند و اطمینان دارم اگر این اتفاق رخ دهد بار دیگر در آسیا آقایی خواهیم کرد.

ایرنا