میزان بارش های کشور به ۳۱۷ میلیمتر رسید

امیزان بارش های کل کشور در آخرین هفته سال آبی جاری (مهرماه ۹۸ تا پایان شهریور ۹۹) تا ۲۳ شهریور درحالی براساس تازه ترین گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران که مورد بررسی خبرنگار اقتصادی ایرنا در روز دوشنبه قرار گرفت به ۳۱۷ میلیمتر رسیده که پارسال و در همین بازه زمانی ۳۴۱.۳میلیمتر بارندگی ثبت شده بود.

میزان بارش های امسال نسبت به دوره مشابه پارسال هف درصد رشد منفی نشان می دهد.

بارش های امسال در عین حال نسبت به میانگین دوره متوسط درازمدت ۵۱ساله رشدی ۲۸ درصدی و نسبت به دوره ۱۱ ساله اخیری رشدی ۳۸درصدی دارد.

کشورمان دارای ۶ حوضه اصلی آبریز شامل دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان، دریاچه ارومیه، فلات مرکزی، مرزی شرق و قره قروم است که حوضه آبریز دریاچه ارومیه بالاترین کاهش بارش راامسال داشت.

میزان بارش های دریاچه ارومیه از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۳ شهریور ماه ۳۶۶.۱میلیمتر است درحالی که پارسال ۴۹۴ میلیمتر در این حوضه بارندگی اتفاق افتاده بود.

حوضه آبریز مرزی شرق هم امسال بالاترین میزان افزایش بارش ها را تجربه کرده است به گونه ای که از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۳شهریور در این حوضه ۱۴۸.۶میلیمتر بارندگی رخ داد درحالی که میزان بارش های پارسال آن ۱۲۰.۳میلیمتر بود.

امسال و برای نخستین بار در طول چندساله گذشته مدیریت بهم پیوسته حوضه های آبریز کشور وارد مرحله عملیاتی شد.

 

 ایرنا