ایجاد درگاه بانک اطلاعاتی مشتریان بالقوه بر روی سایت سازمان خصوصی‌ سازی

ا به نقل از سازمان خصوصی سازی، به منظور افزایش شفافیت، ایجاد فضای رقابتی و تقویت حضور حداکثری بخش خصوصی و تعاونی توانمند در عرضه های سهام دولتی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، سازمان خصوصی سازی در راستای تحقق سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اقدام به ایجاد درگاه مشتریان بالقوه بر روی پایگاه اینترنتی خود به نشانی www.ipo.ir نموده است.

بر این اساس اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با ثبت اطلاعات خود از طریق این درگاه، عضو بانک مشتریان بالقوه سازمان خصوصی‌سازی شوند.

شایان ذکر است تمامی آگهی‌های عرضه سهام دولت حسب مورد، از طریق پیامک یا نامه به اطلاع اعضای بانک مذکور خواهد رسید.

 

 ایلنا