آخرین مهلت ارایه اظهارنامه اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری، ۳۱ شهریور

ابه گزارش  سازمان امور مالیاتی ایران، غلامرضا قبله ای با بیان این مطلب خاطرنشان کرد: اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری در صورت ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی، از معافیت پایه مالیاتی و سایر تسهیلات و مشوق های مالیاتی بهره مند خواهند شد.

وی همچنین اظهار داشت: فعالان اقتصادی در صورت عدم ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی، مشمول جرایم غیرقابل بخشش خواهند شد.

 

ایلنا