رئیس پروژه شاد:
شاد ۲ از ۱۵ شهریور در دسترس دانش آموزان قرار می‌گیرد

حسن الحسینی مشاور وزیر آموزش و پرورش و رئیس پروژه شاد در اجلاس سالیانه آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در تامین تجهیزات مورد نیاز مشکل داریم، اظهار کرد: سعی کردیم توزیع ترافیک را در شاد به سرانجام برسانیم و بخشی از آموزش مجازی در صبح و آموزش‌های دوره ابتدایی در بعد از ظهر‌ها باشد.

او ادامه داد: ابرگروه شاد در سطح مدیران آموزش و پرورش تشکیل می‌شود تا پشتیبانی شبکه تقویت شود و تعاملات را بررسی کنیم.

الحسینی تصریح کرد: پیشخوان‌های مدیریتی در خدمت همه مدیران به زودی فرار خواهد گرفت. همچنین پنج شنبه ۱۳ شهریور شاد ۲ رونمایی می‌شود و از روز شنبه ۱۵ شهریور برای دانش آموزان قابل ستفاده خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان