وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:
اعتیاد شبیه به کرونا است

سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دومین نشست تخصصی ویدئو کنفرانسی پیشگیری از اعتیاد و افتتاح پروژه‌های استانی، اظهار کرد: اعتیاد هم آسیب جسمی هست و هم آسیب روحی و روانی و در فضای اجتماعی هم فضای وسیعی دارد، بسیاری از آسیب‌های اجتماعی منشأ آن اعتیاد است.

وی افزود: دامنه شیوع اعتیاد مهم است، اعتیاد مثل کرونا است و هر فرد معتاد ۸ تا ۱۰ نفر را درگیر می‌کند، اعتیاد به سرطان‌های بدخیم هم شبیه است چراکه ابتلاء به آن مرگبار است.

صالحی ادامه داد: ما باید پیشگیری را به عنوان اولویت اول راه‌های مبارزه با اعتیاد در نظر بگیریم، در عوامل اعتیاد ۳ دسته عامل مهم است بخش اول عوامل روانی و انگیزشی است.

وزیر ارشاد گفت: یک مجموعه از گزاره‌های ذهنی غلط داریم که اگر بخواهیم پیشگیری صورت بگیرد باید این گزاره‌ها بررسی شود، مانند خانواده و دوستان که تأثیر زیادی دارند.

وی ادامه داد: ما اگر بخواهیم جریان پیشگیری را پیش ببریم باید از ۴ حوزه استفاده کنیم، حوزه اول هنر است چرا که این حوزه می‌تواند کار پیشگیری را آسان کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد با اشاره به اینکه باید زمینه‌های بروز اعتیاد را کاهش داد، گفت: دسته‌بندی‌های مختلفی از کنجکاوی، فرار از اضطراب، فشار روانی دوستان در بحث اعتیاد وجود دارد که باید جلوی تاثیر این عوامل انگیزشی را بگیریم همچنین باور‌های غلطی در غلطیدن در دام اعتیاد وجود دارد اینکه برخی از موادمخدر اعتیادآور نیستند و گزاره‌های مختلف ذهنی و معرفتی غلطی درباره اعتیاد وجود دارد که باید این گزار‌ه‌ها برطرف شود.

صالحی افزود: در حوزه هنر‌های نمایشی، تجسمی و سینما اتفاقات مختلفی صورت گرفته که در بخشی از آن‌ها مستقیم و در برخی غیرمستقیم تاثیرگذار بودیم.

وی بیان کرد: حوزه دوم "رسانه و فضای مجازی" است، در این حوزه پیام‌ها از طریق کثرت و تکرار اتفاق می‌افتد و فضای پایدار ایجاد می‌کند، در این حوزه نیز کار‌های زیادی صورت گرفته و در حوزه فضای مجازی، حدود دو هزار و ۵۰۰ پیام مستقیم و غیرمستقیم تولید شده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد گفت: حدود ۹ هزار و ۳۰۰ خبر در حوزه اعتیاد در سال ۹۷، تولید شد.

وی با بیان اینکه مورد سوم در بحث پیشگیری موضوع آموزش و پژوهش است، خاطرنشان کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد در مجموعه مختلف ملی و استانی فرصت‌های قابل توجهی در این حوزه دارد، در این چند سال کتاب‌خانه‌های عمومی در این حوزه فعال شدند، ده‌ها همایش و نشست در سال ۹۷ تشکیل شد همچنین در سال ۹۸ پژوهشی داشتیم که فیلم‌های سینمایی در حوزه اعتیاد چه تاثیر بر معتادان می‌گذارد.

صالحی حوزه دین را به عنوان چهارمین ضلعی نام برد که در حوزه پیشگیری از اعتیاد موثر است و خاطرنشان کرد: در وزارت ارشاد کار‌های فرهنگی و هنری را در مساجد داریم، در حال حاضر بحث سفیران اجتماعی مطرح شده است، به نظر می‌رسد در این چهار حوزه هنر، رسانه، آموزش و پژوهش و دین فرصت‌هایی وجود دارد همچنین علاوه بر این چهار حوزه دو فرصت فرادستگاهی داریم.

باشگاه خبرنگاران جوان