صادرات بیش از ۵۳ میلیون و ۵۱ هزار دلار انواع خرما

ابه گزارش روز چهارشنبه گمرک ایران، «سید روح اله لطیفی» با اشاره به اینکه ایران در بین کشورهای دارای شرایط مناسب برای رشد انواع خرما قرار دارد، گفت: این شرایط موجب تولید انواع خرمای مرغوب شده و بر همین اساس نمونه خرماهای مرغوب ایرانی در جهان بی نظیر است، زیرا محل کشت و شرایط مهیا شده برای رشد این نوع خرماها فقط در زمین های برخی نقاط ایران امکانپذیر است.

وی افزود: ایران در چهار ماهه امسال اقدام به صادرات بیش از ۶۰ هزار و ۷۳۴ تن انواع خرما برابر با ۵۳ میلیون و۵۱ هزارو ۱۷۰ دلار به ۵۲ کشور جهان از جمله سوئد، هلند، روسیه، ترکیه، قطر، اکراین، افغانستان، کانادا، استرالیا، آلمان، فرانسه، انگلستان، عراق، هند، پاکستان، چین، شیلی، مجارستان و ...کرد.

به گفته وی، عراق در بین شرکا از مقاصد اصلی این محصول با بیش از ۹ میلیون و ۷۲۹ هزار دلار، سپس پاکستان با افزون بر هفت میلیون و ۶۴۷ هزار دلار و قزاقستان با بیش از پنج میلیون و ۹۱۰ هزار دلار جای دارند.

لطیفی خاطر نشان کرد: خرما مضافتی تازه و خشک کرده، استعمران تازه وخشک، پیارم، شاهانی و زاهدی انواع خرماهای صادراتی ایران به حساب می آیند.

وی تاکید کرد: خرمای مضافتی با بیش از ۲۹ میلیون دلار، مشتقات خرما با بیش از ۱۳ میلیون دلار، خرمای کبکاب با نزدیک به پنج میلیون دلار و خرمای زاهدی با سه میلیون و ۶۰۰ هزار دلار، خرمای استعمران با بیش از یک و نیم میلیون دلار، خرمای پیارم با بیش از ۳۰۵ هزار دلار و خرمای شاهانی با ۱۴۲ هزار دلار، به ترتیب محصولات صادراتی خرمای ایران در چهار ماهه نخست امسال بودند.

 

 

 ایرنا