قیمت چه میوه‌هایی کاهش یافت؟

قیمت چه میوه‌هایی ارزان شد؟

 بنا بر اعلام روابط عمومی سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران؛ براساس این نرخنامه، همزمان با افزایش تنوع میوه‌های موجود، به یک باره قیمت ۱۷ قلم میوه در میادین میوه و تره بار کاهش پیدا کرد.

میوه‌هایی که قیمت آن‌ها کاهش یافته است، به شرح زیر اعلام شده‌اند.
۱- انجیر زرد با هزار تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۱۷ هزار تومان
۲- انجیر سیاه با ۲ هزار تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۱۱ هزار تومان
۳- انگور کندری با ۹۰۰ تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۱۱ هزار تومان
۴- انگور عسگری با ۱۶۰۰ تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۹۹۰۰ تومان
۵- انگور رطبی با ۱۵۰۰ تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۹۵۰۰ تومان
۶- انگور یاقوتی با ۵۰۰ تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۸ هزار تومان
۷- انواع آلو (شابلون، سیاه و ...) با ۷۰۰ تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۹۸۰۰ تومان
۸- خربزه مشهدی با ۳۵۰ تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۳۹۵۰ تومان
۹- زغال اخته با هزار تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۱۴ هزار تومان
۱۰- سیب دورنگ با ۵۰۰ تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۹۳۰۰ تومان
۱۱- شلیل و شبرنگ معمولی با ۱۶۰۰ تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۹۹۰۰ تومان
۱۲- شلیل و شبرنگ انجیری با ۱۷۰۰ تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۹۵۰۰ تومان
۱۳- جانا با ۳۰۰ تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۴۶۰۰ تومان
۱۴- هلوی ممتاز با ۸۰۰ تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۹ هزار تومان
۱۵- هلوی انجیری با هزار تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۸۸۰۰ تومان
۱۶- هندوانه (زیر ۴ کیلوگرم) با ۳۰۰ تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۱۵۰۰ تومان
۱۷- هندوانه (بالای ۴ کیلوگرم) با ۲۰۰ تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۲۳۰۰ تومان

 

 خبرآنلاین