تغییر مالکیت ۳.۲ میلیارد اوراق بهادار مالی

ا ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران به بیش از یک‌میلیون و ۲۷۰ هزار میلیارد تومان رسید.

معامله‌گران امروز در فرابورس ایران بیش از ۳.۲ میلیارد سهام حق‌تقدم و اوراق مالی در قالب یک میلیون و ۶۰۲ هزار نوبت معامله و به ارزش ۵ هزار و ۸۴۶ میلیارد تومان داد و ستد کردند.

امروز نمادهای بانک دی، پلیمر آریا ساسول و هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه بیشترین اثر تقویتی و نمادهای پتروشیمی مارون، سنگ آهن گهرزمین ، پتروشیمی تندگویان بیشترین اثر کاهشی را بر شاخص فرابورس داشته‌اند.

همچنین بانک دی، سهامی ذوب آهن اصفهان ،پتروشیمی تندگویان، هتل پارسیان کوثر اصفهان، توسعه و عمران استان کرمان، گروه کارخانجات صنعتی تبرک و صنایع ماشین های اداری ایران نمادهای پربیننده امروز در فرابورس بودند.

 

سنا